Tags

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

.English version at the bottom

Als volle vrouw besta je in verschillende vormen en stijlen, gemoedstoestanden, net als alle vrouwen , of je nu vol bent of niet.
Nu vroeg ik me dus af, Hoe sexy voel jij jezelf? Ben je je bewust van de sexy Godess in jezelf?

Wat brengt dat nu dat sexy voelen? Heeft dat wel nut?
Ja voor mij wel, voor mij is mijn sexy gevoelens omarmen een teken dat ik in vrede ben met mezelf. Toen ik nog slank was vond ik mezelf een gruwel want iedereen noemde me te dik, toen ik dikker werd vond ik mezelf een gruwel omdat ik mezelf door mijn ziekte niet in de hand had, toen ik dik was vond ik mezelf ook een gruwel, want ik was dat geworden wat ik helemaal niet wilde zijn.

Van een Gruwel naar sexy dat is een hele stap die je niet zomaar kan maken, voor mij heeft me sexy voelen een hele belangrijke functie, het maakt dat ik vriendjes ben met mezelf. Toen ik dit ontdekte wilde ik allen nog maar sexy zijn, ging vaak uit met een rokje en een korset aan en was me heel bewust van mijn eigen seksualiteit.

Mijn zoektocht naar mijn eigen seksualiteit en daarmee mijn sexy ik ging gepaard met de behoefte aan aandacht. Achteraf ben ik me bewust dat het me niet ging om welke aandacht positief of negatief, aandacht was goed. Doordat ik steeds meer vrede kreeg met mezelf is die behoefte steeds minder geworden, ik leerde om de aandacht voor mezelf te hebben.

Nu ik getrouwd ben heb ik rust gekregen, door de positieve aandacht van mijn man en door de positieve aandacht voor mezelf en mijn lijf, het gezond willen leven en eten en het sporten ben ik in een evenwicht gekomen.

Ik kan met recht zeggen dat ik mezelf sexy voel. Of ik dat in jouw ogen ook ben maakt daarbij niet meer uit, een sexy Godess zit in jezelf, is je intieme vriend. Voor mij na al die jaren ook de basis van mijn zijn, want je lekker voelen, gewaardeerd voelen is heel belangrijk, maar genieten van je eigen seksualiteit met het lijf dat je hebt, dat je koestert en waar je mee vecht is het mooiste wat er is. Of je nu een volle vrouw bent of niet, ik zou willen dat iedereen zich wat vaker sexy zou voelen.

English version:
Have you ever felt sexy?

As a full woman I exist in different moods , like all women, whether you are full or not.
Now I was wandering , how sexy do you feel ? Are you aware of the sexy goddess in yourself ?

What does it mean that I feel sexy ? Can it be any use to you?
Yes it has it’s use for me , my sexy feelings are a sign that I am at peace with myself and embrace myself.
When I was slim , I found myself Ugly because everyone called me fat, when I was fatter , I found myself ugly because I could not control myself and my illness . When I was fat , I also found myself ugly I had become what I never wanted to be.

From feeling ugly to feeling sexy is a big step that you can’ t make easily. For me feeling sexy has a very important function , it means that I am friends with myself. When I found out I wanted to feel so, I went out with a skirt a top and a corset , and was very aware of my own sexuality.

In my search, I found out, I was need for attention. It did not matter if the attention was positive or negative , attention was good.
When I got more and more at peace with myself I needed it less and less and I learned to have the attention for myself.

Now I’m calm I got married , because of the positive attention of my husband and the positive attention of myself to my body , I want to live the healthier by paying attention to my eating and exercise , I came into a balance.

I can truly say that I feel sexy. If I am in your eyes does no longer matter to me. I am a sexy Godess is in myself, my own intimate friend. For me, after all these years, it became the foundation of my being , because I feel good , I feel valued and for me that is very important.
Enjoy your own sexuality, enjoy the body you have, it is the one you fight with and the one you Cherish. Whether you’re a full woman or not, I wish everyone would feel sexy more often